22 Ocak 2019
  • İstanbul6°C
  • Ankara0°C

KAMU DIŞI ÇALIŞAN ASE'LER KADRO BEKLİYOR

Kamu dışı çalışan ASE'ler kadro bekliyor

Aile hekimliği bünyesinde çalışan 5000 kamu dışı aile sağlığı çalışanı kadro bekliyor.

21 Aralık 2017 Perşembe 20:06

Bilindiği gibi, Anayasamızın 10. Maddesinde; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

Anayasamızın 41. Maddesinde; “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” 

Anayasamızın 49. Maddesinde; “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.” Anayasamızın 128. maddesinde ise “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.”Hükümlerine yer verilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslar arası Sözleşmesinin 7 nci maddesinde bu sözleşmeye taraf devletler herkese adil ve elverişli şartlarda çalışma hakkı tanır. Bu şartlar aşağıdaki hakları güvence altına alır denilmektedir. 

Kamu sağlık kurumlarında aynı işi yapan personelin farklı statüye tabi tutularak farklı özlük haklarından yararlandırılması, çalışma barışını bozacak nitelikte uygulamalara yer verilmesi, çalışma hayatını geliştirmek yerine sözleşmeli personel istihdamı ile birçok haklara kısıtlama getirilmesi, ailenin huzur ve mutluluğunun sağlanması, aile bütünlüğünün korunması ilkesine aykırı düzenlemelere yer verilmesi,

kamu sağlık kurumlarının asli ve sürekli hizmetlerini kesintiye uğratacak nitelikte sözleşmeli personel istihdamına gidilmesi yukarıda anılan Anayasa hükümleri ve Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslar arası Sözleşmesi ile çelişmektedir.  

Kadrolu personelle aynı görevi ifa etmeme rağmen ; gerek iş güvencesinin olmaması gerekse ücret politikası açısından mağduriyet yaşamaktayım.Yukarıda belirttiğim sebepler göz önüne alınarak , yasal bir düzenleme yapılması için bu konuların çözümü adına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4/A ‘lı olarak kadroya geçirilmem konusunda girişimlerde bulunulmasını arz ve talep ederiz. Hakkarihabertv.com

 
Yorumlar
YASAL UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Hakkarihabertv.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.